Über uns

Projekte - DPSP

Deutsch-Polnisches Schulprojekt

Deutsch-Polnisches Schulprojekt

Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013, Small Project Fund und Netzwerkprojektefonds der Euroregion Spree-Neiße-Bober, kofinanziert.

„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft“

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiegiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007- 2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.


Allgemeines

W Liceum Pestalozzi:
• zajęcia prowadzone są w miłej i przyjaznej atmosferze,
• uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań (chór szkolny, kółko teatralne, kółko
dziennikarskie) i pogłębiania swojej wiedzy z wybranych przedmiotów,
• organizuje się wiele wycieczek, projektów, praktyk i konkursów,
• istnieje możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych z Polską

Nauka w szkole:
• nauka w Liceum Pestalozzi trwa trzy lata: 10, 11 i 12 klasa,
• po 10 klasie obowiązuje egzamin z j.niemieckiego, matematyki oraz z języka obcego ( j. polski, j.angielski lub j. francuski), dodatkowo egzamin ze słuchu z j. angielskiego
• w 11 klasie uczeń musi wybrać pięc kursów na poziomie rozszerzonym (j.niemiecki, matematykę i j. obcy obowiazkowo), inne kursy na poziomie podstawowym
• po 12 klasie uczeń zdaje maturę z czterech przedmiotów.

Matura:
• zdana matura upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na europejskie uczelnie,
• ucząc się w Liceum Pestalozzi można wybrać naukę języka: angielskiego ( 1 język obcy ) francuskiego, rosyjskiego, polskiego ( 2 język obcy ), łaciny (3 język obcy )
• uczeń może wybrać przedmioty, które chce zdawać na maturze.

Warunki przyjęcia do Liceum Pestalozzi:
• pomyślne ukończenie polskiego gimnazjum,
• dobra znajomość języka niemieckiego i angielskiego,
• pomyślne zaliczenie testów pisemnych z j.niemieckiego, j. angielskiego i matematyki oraz rozmowy rekrutacyjnej (ok. 15 min.), podczas egzaminów uczniowie mają do dyspozycji słowniki,
• zameldowanie w szkole

Po przyjęciu do Liceum Pestalozzi uczeń może:
• zamieszkać w internacie w Gubinie
Internat w Gubinie: ok. 300.00 zł od osoby za miesiąc z wyżywieniem,
• jadać obiady w szkole: 2,80 - 3,20 €
• uczyć się w klasie 12-25 osobowej,
• pobierać naukę bezpłatnie.